نمایش 1–12 از 39 نتیجه

توالت فرنگی بیده دار چینی کرد مدل طاووس

3,636,920 تومان
 • بیده دار
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 755×390×755 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 29.5 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: دیواری،زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی بیده دار چینی کرد مدل لوییزا

3,090,890 تومان
 • بیده دار
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 690×360×660 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 20 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

3,087,450 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 720×370×650 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل آرتا

4,032,660 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 740×370×650 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 21 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل آنتوریوم

3,757,410 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 740×380×680 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 20 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل آویسا

4,482,640 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 770×400×700 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانت‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل آوینا

4,482,640 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 760×400×690 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل دافنه

2,748,300 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 720×390×660 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 23 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل طاووس

3,473,250 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 755×390×755 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 29.5 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: دیواری،زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل فلوریا

4,401,570 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 770×400×700 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل لوییزا

3,004,670 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 690×360×660 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 20 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

2,892,760 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 670×380×630 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 12 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه