نمایش 1–12 از 20 نتیجه

توالت فرنگی بیده دار چینی کرد مدل طاووس

2,362,221 تومان
 • بیده دار
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 755×390×755 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 29.5 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: دیواری،زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی بیده دار چینی کرد مدل لوییزا

2,076,982 تومان
 • بیده دار
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 690×360×660 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 20 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

2,006,135 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 720×370×650 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل آرتا

 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 740×370×650 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 21 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • نوع خودشور: شیر بیده

توالت فرنگی چینی کرد مدل آنتوریوم

2,440,028 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 740×380×680 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 20 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • نوع خودشور: شیر بیده

توالت فرنگی چینی کرد مدل آویسا

3,126,598 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 770×400×700 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانت‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل آوینا

3,126,598 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 760×400×690 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل دافنه

1,978,323 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 720×390×660 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 23 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل طاووس

2,255,131 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 755×390×755 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 29.5 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: دیواری،زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل فلوریا

3,068,894 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 770×400×700 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل لوییزا

2,018,177 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 690×360×660 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 20 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

2,010,613 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 670×380×630 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 12 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه