نمایش 1–12 از 38 نتیجه

توالت فرنگی بیده دار چینی کرد مدل لوییزا

2,528,384 تومان
 • بیده دار
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 690×360×660 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 20 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل آدنیس

2,525,672 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 720×370×650 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل آرتا

3,299,068 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 740×370×650 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 21 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل آنتوریوم

3,073,958 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 740×380×680 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 20 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل آویسا

3,667,350 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 770×400×700 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانت‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل آوینا

3,667,350 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 760×400×690 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل دافنه

2,248,164 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 720×390×660 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 23 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل طاووس

2,841,389 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 755×390×755 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 29.5 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: دیواری،زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل فلوریا

3,600,990 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 770×400×700 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه
 • تعداد شوتینگ: 3

توالت فرنگی چینی کرد مدل لوییزا

2,457,817 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 690×360×660 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 20 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل هلنا

2,283,743 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز ریزشی
 • ابعاد: 670×380×630 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 12 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه

توالت فرنگی چینی کرد مدل والریا

2,926,508 تومان
 • دارای سیستم تخلیه یا آبریز توربوجت
 • ابعاد: 750×390×740 میلی‌متر
 • نوع درب نشیمن: درب دوبل آرام‌بند و آسان‌نصب
 • دارای آکس جاپیچ
 • سایز آکس جاپیچ: 22 سانتی‌متر
 • نوع خروجی سیفون: دیواری، زمینی
 • دارای سیستم فلاش دوزمانه