نمایش 1–12 از 21 نتیجه

وان جکوزی سای تک مدل آلیکا

11,700,000 تومان49,680,000 تومان
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 170×70×58 سانتی‌متر
 • حجم وان: 190 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل آوا

17,100,000 تومان54,630,000 تومان
 • وان جلو شیشه‌ای، جلوگرد و گوشه
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 160×100×57 سانتی‌متر
 • حجم وان: 250 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل آیریس

9,900,000 تومان50,220,000 تومان
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 160×70×60، 170×70×60، 180×80×60
 • حجم وان: 190، 210، 280 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل باران

18,450,000 تومان55,350,000 تومان
 • وان جلو شیشه‌ای، جلوگرد، گوشه
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 140×140×57 سانتی‌متر
 • حجم وان: 290 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل ثریا

12,150,000 تومان50,760,000 تومان
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 165×70تا85×55 سانتی‌متر
 • حجم وان: 200 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل جینا

16,200,000 تومان53,640,000 تومان
 • وان جکوزی جلو شیشه‌ای
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 170×80×58 سانتی‌متر
 • حجم وان: 270 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل سنتی

13,050,000 تومان52,290,000 تومان
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 180×93تا75×58 سانتی‌متر
 • حجم وان: 290 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل سیدنی

18,000,000 تومان58,140,000 تومان
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 180×110×57 سانتی‌متر
 • حجم وان: 340 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل صوفیا

13,950,000 تومان51,210,000 تومان
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 180×80×58 سانتی‌متر
 • حجم وان: 300 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل کاملیا

14,850,000 تومان58,050,000 تومان
 • وان جلوگرد، گوشه
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 150×150×50 سانتی‌متر
 • حجم وان: 275 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل مایا

12,150,000 تومان50,760,000 تومان
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 170×70تا85×57 سانتی‌متر
 • حجم وان: 320 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی

وان جکوزی سای تک مدل ملودی

12,150,000 تومان51,480,000 تومان
 • قابلیت ارائه به صورت وان ساده
 • قابلیت ارائه در سیستم‌های جکوزی متنوع
 • 72 ماه گارانتی وان
 • 18 ماه گارانتی قطعات الکترونیکی
 • ابعاد: 150×90×57 سانتی‌متر
 • حجم وان: 245 لیتر
 • جنس وان: آکریلیک بهداشتی